Hiển thị 1–9 của 10 kết quả

Giảm giá!

Bộ hòa lưới 16kw 3 pha điện năng lượng mặt trời

208,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 40 tấm Mono 400w

 hoặc 36 tấm pin Canadian Hafl Cells 440w

Inverter Growatt hoặc INVT 3 pha

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Bộ hòa lưới 3.3kw 1 pha điện năng lượng mặt trời

48,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar công nghệ của Đức: 8 tấm Mono 380w

Inverter DASS sản xuất tại Hàn Quốc.

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Bộ hòa lưới 8kw 1 pha điện năng lượng mặt trời

110,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 20 tấm Mono 400w hoặc 18 tấm pin Canadian Hafl Cells 440w

Inverter hoặc Growatt.

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10.5KW 3 pha

140,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 26 tấm Mono 400w hoặc 24 tấm Canadian hafl cells 440w

Inverter Growatt hoặc INVT 3 pha

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 2KW

40,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 5 tấm Mono 380w

Inverter Growatt hoặc INVT.

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3KW

54,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 8 tấm Mono 380w

Inverter Growatt hoặc INVT.

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.

Giảm giá!

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5.5KW

75,000,000

Hệ thống gồm có:

Tấm pin NLMT AE Solar của CHLB Đức: 14 tấm Mono 400w hoặc 13 tấm Canadian 440w

Inverter Growatt hoặc INVT.

Hệ thống khung giá đỡ băng hợp kim nhôm.

Dây DC dùng riêng cho năng lượng mặt trời

Dây AC Cadivi đấu nối với hệ thống điện trong gia đình.

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục với điện lực địa phương, thay công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện.