TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Trở thành nhà phát triển ứng dụng năng lượng mặt trời hàng đầu Việt Nam và khu vực, Với sứ mệnh “Phát triển các nguồn năng lượng sạch và tiết kiệm điện đến với mọi người vì một môi trường xanh Việt Nam”

TRIẾT LÝ BÁN HÀNG

Sáng tạo, chất lượng, tận tâm
Sáng tạo trong công việc, chất lượng trong sản phẩm, tận tâm trong chăm sóc khách hàng
Khách hàng hài lòng, nhân viên tôn trọng, đối tác an tâm

CAM KẾT THỰC HIỆN

Uy tín – Tâm huyết – Tốc độ
Uy tín trong thương hiệu
Tâm huyết, chất lượng, chuyên nghiệp 
Tốc độ trong thực thi
Nhiệt huyết trong công việc

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA SUNPOWER - SOLAR GỒM

Xác định yêu cầu khách hàng và tư vấn phương án triển khai.

Lập kế hoạch, chiến lược triển khai tổng thể.

Tiến hành báo giá, thỏa thuận và ký kết hợp đồng

Đo lường và báo cáo chiến lược tổng thể