CanadianSolar Three-Phase GI 100-110K V1.0 5 - sunpower

CanadianSolar Three-Phase GI 100-110K V1.0 5

Hiệu suất tối đa 98,7%, hiệu suất EU tối đa 98,3%
• Mười MPPT để đạt được hiệu quả hệ thống cao hơn
• Đầu vào 13A cho mỗi chuỗi PV
• Công tắc DC tích hợp, công tắc AC tùy chọn

All in one