Growatt SPF 3000-5000TL HVM - sunpower

Growatt SPF 3000-5000TL HVM

Bộ điều khiển sạc MPPT tích hợp

 Ưu tiên sạc pin có thể được đặt

 Tải ưu tiên cung cấp có thể được thiết lập

 Tùy chọn giám sát từ xa WIFI / GPRS

 Hoạt động song song tối đa 6 đơn vị chỉ có sẵn cho 4-5KVA

Danh mục:
All in one