HỆ THỐNG HÒA LƯỚI BÁM TẢI - sunpower

HỆ THỐNG HÒA LƯỚI BÁM TẢI

Điện mặt trời hoà lưới bám tải là gì ?

Hệ thống hoà lưới bám tải là hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới nhưng không có điện phát lên lưới. Hệ thống sẽ tự động đo đạc công suất tiêu thụ của tải tiêu thụ để tạo ra công suất điện bằng với lượng điện của tải tiêu thụ, không tạo ra điện dư thừa và không đẩy lên lưới điện quốc gia.