Hệ thống Điện mặt trời độc lập Off-grid - sunpower

Hệ thống Điện mặt trời độc lập Off-grid

Giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập bao gồm:

– Các tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panels PV).

– Hệ thống lưu trữ (Ắc quy).

– Bộ điều khiển sạc.

– Bộ chuyển đổi điện áp DC – AC (Inverter).

All in one